سازمان جهانی شوتوکان کاراته ایران

نمایندگی سازمان جهانی شوتوکان کاراته ایران در استان تهران به مدیریت محسن عبدیزدان
 • محسن عبدیزدان

  محسن عبدیزدان

  Mohsen Abdeyazdan
  مدیریت - Manager
 • عضو سازمان

  عضو سازمان

  Member

 • عضو سازمان

  عضو سازمان

  Member

 • عضو سازمان

  عضو سازمان

  Member

 • عضو سازمان

  عضو سازمان

  Member

 • عضو سازمان

  عضو سازمان

  Member

 • عضو سازمان

  عضو سازمان

  Member

 • عضو سازمان

  عضو سازمان

  Member